HomeHướng dẫnHướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After...

Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects

-

Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects

Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với phần mềm Adobe After Effects hoành tráng đẹp mắt.

  • Tạo Composition mới. Chúng ta sẽ sử dụng các thông số như sau:
Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects
  • Chúng ta tạo Solid mới rồi chèn hiệu ứng Gradient Ramp để tạo Gradient cho Background
Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects

Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects

  • Thay đổi các thông số phù hợp để tạo chuyển động cho Background.
Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects
  • Thêm hiệu ứng tint để giảm saturation lại.
Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects
  • Tạo Solid mới. Sau đó thêm hiệu ứng Fractal Noise của After Effects để tạo Map cho Background
Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects
  • Keyframe cho thuộc Offset Turbelence và thêm Expression Wiggle(1,25)
Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects
  • Thêm Expression Time*250 cho thuộc tính Evolution
Hướng dẫn tạo Logo Intro hiệu ứng Golden Logo với Adobe After Effects
  • Trackmate và Thêm Adjusment layer. Cụ thể ở phần này, các bạn có thể xem video nhé.
5/5 - (1 vote)