HomePhần MềmKMS Portable không virus

KMS Portable không virus

-

Tải KMS Portable không virus dùng để active windows, phiên bản mới không cần cài đặt giải nén dùng ngay áp dụng được cho tất cả các phiên bản của windows.

KMS Portable không virus
KMS Portable không virus

KMS portable không virus áp dụng cho các phiên bản windows sau

Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (bao gồm cả Bản cập nhật 1), Windows 10; Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2019.

Link tải KMS portable không virus

Link download KMS portable không có virus google drive, tải về và giải nén với mật khẩu vntrick.com

pass giải nén: vntrick.com

Hướng dẫn sử dụng KMS portable không virus

Sau khi tải kms portable không virus từ link bên trên về các bạn dùng winrar hay 7zip giải nén ra sẽ được 1 thư mục tên kms tool. Mở thư mục này ra và chạy file Add kms.cmd tiếp đến chạy file KMS Tools Unpack.exe và đợi 1 chút. Thư mục phần mềm sẽ xuất hiện ngay trong này cho bạn sử dụng.

tải KMS Portable không virus
tải KMS Portable không virus

KMS Portable không virus bao gồm các tính năng sau

 • AAct Network Portable
 • AAct Portable
 • ConsoleAct Portable
 • Defender Tools
 • Garbage Collector
 • KMSAuto Lite Portable
 • KMSAuto Net 2016 Portable
 • KMSCleaner Portable
 • MSAct++
 • MSActBackUp Portable
 • Office 2013-2019 C2R Install
 • Office Uninstall
 • PIDKey Lite RU EN and more
 • UniCrypt 2016
 • W10 Digital Activation Program Portable
download KMS Portable không virus
download KMS Portable không virus

Có gì mới trong KMS portable không virus phiên bản 10.02.2021

 • Office 2013-2019 C2R Cài đặt v7.14;
 • PIDKey Lite v1.64.4 b14 RU EN và hơn thế nữa;
 • Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 v1.4.1 Portable.

Có gì mới trong KMS portable không virus phiên bản 01.11.2020

 • Mạng AAct v1.1.9 Portable;
 • AAct v4.2 Di động;
 • ConsoleAct v2.9 Portable;
 • Công cụ Defender v1.0.7;
 • Trình thu gom rác v1.3.8 x86_x64_31_10_2020;
 • KMSAuto Lite Portable v1.5.6;
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable;
 • KMSCleaner v2.2 Portable;
 • KMSoffline v2.1.8 RU EN;
 • MSAct ++ 2.07.3;
 • MSActBackUp Portable v1.2.6;
 • Office 2013-2019 C2R Cài đặt v7.08;
 • Gỡ cài đặt Office v1.8.2;
 • PIDKey Lite v1.64.4 b8 RU EN và hơn thế nữa;
 • UniCrypt 2016 v2.2;
 • Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 v1.3.9 Portable.
KMS Portable không virus
KMS Portable không virus

Có gì mới trong KMS portable không virus phiên bản 01.08.2020

 • Mạng AAct v1.1.9 Portable;
 • AAct v4.2 Di động;
 • ConsoleAct v2.9 Portable;
 • Công cụ Defender v1.0.7;
 • KMSoffline v2.1.6 RU EN;
 • MSActBackUp Portable v1.2.6;
 • Office 2013-2019 C2R Cài đặt v7.06;
 • PIDKey Lite v1.64.4 b3 RU EN và hơn thế nữa.

Có gì mới trong KMS portable không virus phiên bản 01.05.2020

 • Mạng AAct v1.1.8 Portable;
 • AAct v4.1 Di động;
 • ConsoleAct v2.8 Portable;
 • Công cụ Defender v1.0.6;
 • KMSoffline v2.1.5 RU EN;
 • Cài đặt Office 2013-2019 C2R v7.05.

Có gì mới trong KMS portable không virus phiên bản 01.04.2020

 • Trình thu gom rác v1.3.7 x86_x64_28_05_2019;
 • KMSoffline v2.1.4 RU EN;
 • Cài đặt Office 2013-2019 C2R v7.04.

Có gì mới trong phiên bản 01.12.2019

 • Mạng AAct v1.1.7 Portable;
 • AAct v4.0 Di động;
 • ConsoleAct v2.6 Portable;
 • Công cụ Defender v1.0.5;
 • Trình thu gom rác v1.3.7 x86_x64_28_05_2019;
 • KMSAuto Lite Portable v1.5.6;
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable;
 • KMSCleaner v2.2 Portable;
 • KMSoffline v2.1.3 RU EN;
 • MSAct ++ 2.07.3;
 • MSActBackUp Portable v1.2.5;
 • Office 2013-2019 C2R Cài đặt v7.01;
 • Gỡ cài đặt Office v1.8.2;
 • PIDKey Lite v1.64.0 RU EN và hơn thế nữa;
 • UniCrypt 2016 v2.2;
 • Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 v1.3.7 Portable.

Có gì mới trong KMS portable không virus phiên bản 01.08.2019

 • Mạng AAct v1.1.7 Portable;
 • AAct v4.0 Di động;
 • ConsoleAct v2.6 Portable;
 • Công cụ Defender v1.0.5;
 • Trình thu gom rác v1.3.7 x86_x64_28_05_2019;
 • KMSAuto Lite Portable v1.5.6;
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable;
 • KMSCleaner v2.2 Portable;
 • KMSoffline v2.1.3 RU EN;
 • MSAct ++ 2.07.3;
 • MSActBackUp Portable v1.2.5;
 • Office 2013-2019 C2R Cài đặt v6.8;
 • Gỡ cài đặt Office v1.8.1;
 • PIDKey Lite v1.63.7 RU EN và hơn thế nữa;
 • UniCrypt 2016 v2.2;
 • Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 v1.3.7 Portable.

Có gì mới trong KMS portable không virus phiên bản 01.02.2019

 • AAct v3.9.8 Di động;
 • KMSAuto Lite Portable v1.5.4;
 • MSActBackUp Portable v1.2.5;
 • Cài đặt Office 2013-2019 C2R v6.5.5.

Có gì mới trong KMS portable không virus phiên bản 01.11.2018

 • AAct v3.9.5 Di động;
 • KMSAuto Lite Portable v1.4.2;
 • ConsoleAct v2.1 Portable;
 • Office 2013-2019 C2R Cài đặt v6.4.6;
 • Phím PIDKey Lite v1.63.1 +;
 • Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 v1.3.6 Portable RU, EN;
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4.
5/5 - (3 votes)